shadow

Kommuner lär ungdomar parkvård

Kommuner lär ungdomar parkvård

Vissa kommuner lider enormt av myggproblem på sommaren. Andra lider av hög arbetslöshet och detta inte minst bland ungdomar. Alla kommuner har sina problem och sina vägar att lösa dem. I Forshaga slog man minst sagt ”två myggor i en smäll” när man valde att utbilda ungdomar i körning av röjsågar.

Ungdomsarbetslösheten är hög över hela landet och kommunerna gör vad de kan för att lösa detta växande problem. I Forshaga Kommun valde man sommaren 2015 att låta ungdomar ta röjsågskort. Under en fyrdagarskurs fick de lära sig hantera röjsågen, lära sig säkerhetstänk och hur de olika skärhuvudena ska användas.

Orten har under en tid toppat i statistiken gällande ungdomsarbetslöshet så genom att utbilda ungdomar hoppas man både på att få ut dem i arbetslivet samt få myggbeståndet att minska.

Efter utbildningen har de den kunskap som under sommaren behövs i Forshaga, dvs att kunna röja sly och högt gräs. Behovet handlar då inte om att det växer onormalt mycket i denna kommun utan att myggen är onormalt många. Genom att ta bort slyn minskas ansamlingen av mygg då de annars trivs och till viss del förökas i slyn.

Anton Edvardsson säger, i en intervju till Sveriges Radio, att han trivdes med jobbet. Det han bland annat uppskattade var att kunna vara ute och röra på sig under arbetstiden. Dessutom ser han detta körkort som något bra att ha i framtiden.

Att det ger effekt ekologiskt är tydligt. Enligt kommunekologen Britt-Marie Olsson går det att se tydliga skillnader på myggbeståndet efter att röjningen genomförts. Enligt henne handlar det då främst om att man öppnar upp och skapar ett större vindgenomsläpp. Detta testade hon genom att använda en stor myggfångare (gasoldriven).

Innan testat fångades ca 1000 mygg per dygn. Efter röjningen var det nere på ca 100.

Hur många av ungdomarna som däremot har fått jobb tack vare utbildningen är däremot inte tydligt specificerat.