Årstidernas park

Årstidernas park som ligger i Umeå är en stadspark, som bygger på återbruk, medskapande och årstider. Man har använt kajsten som en stödmur för att skilja den lummiga parken från promenadstråket. Det finns även en strand som gör att man får en närkontakt med älven.

Årstidernas park blev resultatet när man byggde om området inom Staden mellan broarna, som tidigare kallades Lugn och Ro. Man hade ett mål, som var att skapa en park, som skulle vara för alla som ville ta en paus, på en plats som är en grönskande oas. Denna plats skulle ligga på Umeälvens strand, innehålla växter och blommor, plats för lek och gärna en caféverksamhet.

Den del som kallades Lugn och Ro skulle bli en park som både var avskild så väl som öppen. Det skulle bli en inspirationskälla för park och trädgårdsskapande i Norra Sverige.

Arbetet med omgestaltningen av området Lugn och Ro påbörjades 2012 och Årstidernas park stod helt klar sommaren 2015. De som fick i uppdrag att utforma parken var landskapsarkitektkontoret Combine. De har utformat parken utifrån årstidernas växlingar, återbruk, dialog mellan medborgarna, mötet med älven och det gröna samband som finns i staden. Årstidernas park knyter ihop Rådhusparken med Kyrkbacken och Vänortsparken.

Stödmur

Parkens yta utökades och en hundra meter lång stödmur i återvunnen kajsten byggdes och det gjorde att det skapades utrymme längs älven för ett grönt och lummigt parklandskap. Stenen har ursprungligen legat på Umeås kaj som i dag är Skeppsbron. Det är ett återkommande tema, det där med återbruk i denna park. Bland annat har man skapat en mur av använt material som kom från en brorivning.

Ett annat tema i denna park är variationerna på våra årstider. Detta kan ses bland annat i valet av växter men även i hur man har modellerat terrängen. Det finns kullar, som man kan sola på, på sommaren och åka pulka nerför på vintern, muren har skapats för att ge skugga på sommaren och skydd mot vind och blåst på vår och höst. Parken har även en belysning som ger variation särskilt under de mörka vintermånaderna. I denna park finns det även stora gräsytor nära vattnet, samt flera olika trädäck. Det finns även gott om olika sittplatser och platser att vistas på och vill boka hotell i samband med ditt besök i parken gör det smidigast på www.hotellumeå.net.

Växtmässigt i denna park, så finns det ett stort antal träd, som blommar vackert om våren men även ger fina färger om hösten. Det finns även flera barrväxter. Planteringar med över 50 olika sorters perenner finns så väl som ett tiotal olika grässorter.

Rösta!

Vilken är Sveriges vackraste park?

Visa resultat

Loading ... Loading ...