Pildammsparken

I slutet av 1500-talet byggdes en stor damm som skulle vara Malmös vattenreservoar, Pildammarna. Namnet kom från alla de pilar som planterades för att rötterna skulle skapa starkare vallar. Kring dessa dammar ligger idag stadens största grönområde som även fått namn från dessa dammar, Pildammsparken.park i Malmö

År 1914 hölls den mycket stora utställningen ”Baltiska utställningen” i Malmö, vilket uppmärksammats mycket i staden år 2014 (100-år jubileum) med flera kulturella arrangemang. Då Pildamsparken idag ligger på den plats där utställningen hölls var ett stort fokus på att ha evenemang i just den parken. Idag finns det däremot inte många spår kvar av utställningen på platsen. Det enda är Kungliga Paviljongen som i dagligt tal går under namnet Margaretapaviljongen.

Tanken var redan tidigt att det skulle bli en stadspark på området efter att utställningen genomförts men på grund av första världskriget blev det uppskjutet att anlägga parken. Istället odlade man livsmedel då bristen på detta var stor under krigsåren. Men när freden kommit fick planerna ny kraft och Malmöborna fick se sin nya park växa fram under 20-talet.

Idag lockar parken många besökare och då särskilt de soliga och varmare sommardagarna och vill du spendera några dagar här då så rekommenderar vi ett besök på sajten Billiga Hotell Malmö. Galatheas Hage (som är en av de nyare delarna) används för grupper inom olika slags gympa och samtidigt är det många som tar en picknick på det runda fältet när det inte hålls några andra evenemang där.

Vattentornet är numera hem för konstutställningar och runt dammområdet går en motionsslinga på ca 1,5km.

Rösta!

Vilken är Sveriges vackraste park?

Visa resultat

Loading ... Loading ...