Beijers park

Beijers park är en levande park för människor i alla åldrar. Här byggdes exempelvis Malmös första temalekplats och här finns både utegym, café, fina promenadstråk, damm och stadsodlingar. Parken ingår idag i Malmös kulturarv vilket både beror på parkens historia och växtlighet. 

Privat park från 1885

Beijers park anlades som en privat park men skulle enligt avtal tillfalla staden efter 50 år. Tanken var att parken skulle anläggas som en motsvarighet till Kungsparken men detta i östra delen av Malmö. Parken började anläggas 1885.

Planläggningen av parken kommer från Johan Christoffer Wolff och speglar tydligt synen på parkernas funktion under slutet av 1800-talet. Intresset var framförallt stort kring annorlunda växter som delvis bröt av mot den klassiska svenska vegetationen. Här planterades bland annat tårpil, cypresser och enar och besökarna gick genom parken via slingriga stigar som gav tid till att uppleva parken från flera perspektiv.

Som mycket annat fanns inspiration från Tyskland och det finns även flera inslag som påvisar denna inspiration. Parken är, som staden presenterar den på sin hemsida, ”dekorativ och pittoresk”

Malmö Planteringsförening tar över  

Redan under den första tiden bidrog Malmö Planteringsförening med växter, tid och pengar och snart övergick rättigheterna till parken till föreningen. År 1901 tillföll parken Malmö Stad men föreningen bibehåll rättigheten att förvalta den. Tre år senare kunde parken öppnas för allmänheten.

 Mellan 1911 och 1917 utökades ytan för parken samtidigt som fler lekplatser och bänkar och bord ställdes ut. Målet var att skapa ”en livligt besökt tillflyktsplats under vackra sommardagar”. 

Förändringar under 30-talet

Under 30-talet genomfördes flera ändringar av parken vilket till stor del grundades i helt nya stilideal inom park- och stadsplanering. Både dammen och gångsystemet gjordes större och fick det utseende som de har idag. Sakta men säkert har spåren från den ursprungliga parken försvunnit. Idag är det en öppen park med både gräsbeklädda kullar, öppna gräsytor och unika växter. 

Vidare information:

Grönt Kulturarv – Det nationella programmet Pom, Programmet för odlad mångfald, har som mål att ”bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna”. För att göra det enklare för privatpersoner och företag att välja växter inom det gröna kulturarvet har man tagit fram varumärket Grönt kulturarv®. För att växter och fröer ska kunna marknadsföras inom Grönt kulturarv krävs bland annat att de finns med i Nationella genbanken. Exempel på kulturarvsväxter kan ses på Impecta.se.Odla i Beijers Park – Det finns idag 12 stadsodlingar runt om i Malmö. En del drivs helt gemensamt inom en förening medan det inom andra odlingar kan arrenderas en mindre bit mark för odling av frukter, bär och blommor. En kort information om odlingen finns på Stadsodlingmalmo.se men enklast sker kontakt med gruppen via Facebook.

Rösta!

Vilken är Sveriges vackraste park?

Visa resultat

Loading ... Loading ...