Parkvård som yrke

Sveriges parker runt om i landet sköter inte sig själv. Det krävs både engagemang, kunskap och erfarenhet från trädgårdsmästarna och trädfällarna för att underhålla dem år efter år. Kommuner och privata markägare upphandlar och anlitar rätt kompetens för att parkerna ska se trevliga, välkomnade och hålla sig friska. Det är ett stort ansvar att ta sig an en park då det är hela ekosystemet som ska fungera och vara välmående i parken. Olika typer av skadedjur och angrepp eller åverkan från de som använder parken i from av människor och djur måste åtgärdas förutom den vanliga skötseln.

Trädgårdsproffsen finner du flertalet företag som jobbar mot kommuner och privata markägare med skötsel av deras parker. Det är ett väldigt mångsidigt arbete att ta hand om parker då omfattningen av skötsel innebär flertalet olika arbetsmoment som gör arbetsuppgiften väldigt stimulerande. I Sverige har vi fyra årstider vilket det i sig också medför att arbetet utformas på olika sätt beroende på vilken säsong det är.

Generellt kan man säga att genom alla årstider handlar det om att förvalta och skydda parkens vegetation mot väderförhållandena. De växter som är köldkänsliga behöver sin omtanke precis de som kräver mer bevattning. Många av trädgårdsmästarna och trädfällarna kommer med förslag för varje säsong på vad som behöver förbättras, omplanteras och avverkas. Detta skall då rymmas inom den budget som är satt för underhållet av parken under det året vården gäller. Det gör också att yttre påverkan som ej är planerat i form av större förståelse inte ryms i budgeten och därför kan det vara så att en park har vissa delar som till viss del är undermåliga eller förändrade till det sämre för att det inte finns ekonomiskt utrymme för återplantering eller övrig åtgärd.

I Sverige har vi generellt sätt väldigt välhållna parker av kommuner och de privata markägare som äger parker är inte lika många till antalet. De privata parkerna kan också fylla ett annat ändamål i form av att de ligger i anslutning till företagsbyggnader som kontor, verkstäder och industrier och då ser parken mer ut som en vanlig tomt eftersom växtligheten inte är lika omfattande som det vi anser vara en park.

Rösta!

Vilken är Sveriges vackraste park?

Visa resultat

Loading ... Loading ...