Urbana robotklippare ska sköta parkerna i framtiden

Även om trycket är stort på storstadskommuner att bygga fler bostäder så är man mycket försiktig med att minska grönområdena. Det är stadens ”lungor” och undersökningar visar att de kommer spela en ännu större roll i framtiden. Men en sak kommer att förändras – parkerna kommer skötas av robotar och allmänheten. Detta visar en stor global undersökning som Husqvarna genomfört. En undersökning som resulterat i att de 2017 kommer genomföra ett pilotprojekt i flera parker i Stockholm. Ett projekt där deras robotgräsklippare ska få samla in information under dessa arbetstid. Detta rapporterar Svenskaverkstad.se

Stor undersökning av Husqvarna

”Hur kommer stadsparker och grönområden se ut 2030?”

Det var en av de frågor som Husqvarna hade med sig inför den stora undersökningen som genomfördes i 15 olika länder. En gemensam röd tråd från svaren är att grönområden kommer få en allt större betydelse i storstäderna men även att dessa urbana parker inte längre kommer att skötas så som idag.  Till stor sannolikhet kommer skötseln ske av drönare, robotgräsklippare och andra tekniska lösningar.

Att Husqvarna ligger bakom forskningen kring parkförvaltningen är inte helt oväntat. Husqvarna är idag det ledande märket inom robotgräsklippare och under flera år har modeller från deras serie Automower lyfts fram som testvinnare. För de som vill hitta den bästa robotgräsklipparen är det inte svårt att veta vilket märke som ska väljas och företaget gör allt de kan för att behålla sin placering i toppen.

Pilotprojekt

Undersökningen var ett första steg för Husqvarna att kartlägga framtidens behov. Nästa steg sjösätts 2017 och kommer att ske i ett samarbete med Stockholm Stad. I flera parker kommer robotgräsklippare att ställas ut. Dessa ska mäta hur stor produktivitetsvinsten blir med att automatisera parkskötseln samtidigt som man vill veta hur detta kan ske utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Robotgräsklipparna kommer att klippa vissa ytor och samtidigt samla in information om luftkvalité, ljus, regnmängd m.m.

All information skickas sedan till Quantified Planet vilket är en ideell organisation som stöttar forskningen för en hållbar utveckling.

Resultat i korthet

Viktigaste funktionen för parkerna – Hela 92% ansåg parkernas primära uppgift är att vara ”stadens lungor” och att skapa en lugnande del i stadsmiljön.

Producera energi – Idag sker det en ytterst liten produktion av energi i stadsparkerna. Men 61% tror att det i framtiden (2030) kommer vara större fokus på detta.

Fler sorts parker – 71% tror att den totala parkytan i städerna kommer att öka. Men inte nödvändigtvis i den form som är idag. De flesta tror att det blir fler småparker och att man även hittar flexibla lösningar. Det kan vara vertikala grönområden eller ex. så kallade pop-up-parker som är på hustak.

Efterfrågan på teknik – I stort sett alla (98%) är positiva till att mer teknik ska användas i parkerna. Det var 63% som ansåg att sensorer borde användas för att läsa av hur växtligheten mår i parken och 47% som trodde att robotgräsklippare, drönare och andra robotar kommer att sköta parkskötseln.

Rösta!

Vilken är Sveriges vackraste park?

Visa resultat

Loading ... Loading ...