shadow

Vad krävs av en park?

Alla städer i Sverige har en eller flera grönområden som kallas för park. De utgör oaser mitt i stadsbilden och många besökare söker sig dit varje dag. För att en park ska upplevas som riktigt vacker och tillgänglig är det några kriterier som behöver uppfyllas.

Närhet till stadskärnan

En park som ligger på promenadavstånd till stadskärnan lockar många besökare. Det blir enkelt att bara ströva iväg och uppleva en lugn och avkopplande stund. 

Vad bör en park innehålla?

Det ska finnas träd, buskar och planteringar som skapar en lummig grönska. Promenadvägar är viktiga och de ska naturligtvis vara välskötta för att promenaden ska kännas avkopplande. I några parker har man namngett de olika promenadvägarna efter betydelsefulla personer hämtade från ortens historia. Det ger en känsla av att ingå i ett större sammanhang tillsammans med både nuet och det förflutna. Lite här och där bör det finnas bänkar för en kortare eller längre paus. 

Bänkar och bord för medhavd matsäck är uppskattat, och varför inte en anlagd grillplats. För att de här måltidsplatserna ska hållas vackra och attraktiva är det viktigt att man satsar på rejäla sopkorgar som töms ofta.

Närheten till vatten upplevs alltid positivt. Finns det inget naturligt vattendrag går det bra med dammar eller fontäner. Vatten har en rogivande effekt på många människor. 

Om det finns ett friluftsmuseum eller till exempel ett fjärilshus är det mycket uppskattat. Det lockar en ännu större krets av besökare. Rejäla och spännande lekplatser gör att barnfamiljerna gärna kommer till parken både en och flera gånger. Parken vinner alltså på att det finns olika slag av aktiviteter för besökarna att välja på. De allra största parkerna har 

En park med ett brett utbud har även ett café eller restaurang på plats. En besökare i parken stannar oftast längre om det finns möjlighet till förtäring. Alla har ju inte matsäck med sig. Särskilt inte om det var ett spontant infall att lämna stadskärnan för en rogivande promenad. Om det finns en scen i parken kan man anordna enklare konserter för besökarna. En parkdag med både musik och spännande aktiviteter lockar många besökare.
Toaletter inom parkområdet. Är parken stor behöver de finnas på flera olika ställen. Här är det viktigt att de städas ordentligt så att de upplevs fräscha.